Maɼ Gheall aɼ Bhuntús na Scɼíbhneoiɼeachta Acadúil do Thosnóiɼí

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Caid é an monaghɼaf so?

Treoir, sa chiall guide seochas instructions, atá ann.

Leideanna ’tá ann chun cabhrú leis an dtosnóir a (h)aistear léinn do ghabháilth ag leibhéal na ollascolaíochta.

I gcomhair eolais atá na leideanna so, a cuireadh ar fáil saor in aisce le dóchas go mbeidís úsáideadh don lucht iad a léadh.

Leideanna meiciniúla, praiticiúla, símplí iad, a thugann aghaidh ar bhotúin atá ag an údar feicithe, bliain i ndiaidh bliana, le corraíocht is 20 bliain, á ndéanamh age:

  • Dalthaí dioplóma.
  • Dalthaí bunchéime (BA/BSc).
  • Dalthaí iar‑chéime (MA/MSc).

Bíonn treoir stíle, a dhéanann cur síos ar fhormáidiú, ar nósanna nodaireachta ⁊ɼl, ag gach roinn/dáimh/institiúid léinn.

Cuir i gcás Leabhrán Eolais: An Chéad Bhliain sa Ghaeilge le Roinn na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe. Dob’ fhiú í sin a léadh cúpla uair ó leathanach 22 go deire.

Ach le deocrachtaí ⁊ le botúin ginearáltha is ea a baineann an monaghraf so; nithe a airíonn an saoi ’ bheith fánach agus súrach ach a chothaíonn dua is crá croí don núíosach ’tá i ngleic leo don chéad (nú don tarna nú don tríú) uair.

Le cleachtadh is ea a thagann máistreacht.

Aineolaí ab ea gach saoi tráth.

Ná caill an dóchas :-)

Lean tɼeoiɼ stíle do ɼoinne

Ná dein dearúd go gcaithfear treoir stíle na roinne ina bhfuilir ag staidéar a leanúint i gcónaí.

Caid é nách é an monaghɼaf so?

Ortha scrúduithe, a ghairfidh chughat márcanna arda.

Slat draíochta a bhainfidh an dua as do chuid staidéir.

Leithscéal an rud is éasca a dhéanamh.

Leithscéal obair chrua a sheachaint.

Bileog caimiléarachta.

Lean tɼeoiɼ scɼúdaithe do ɼoinne

Thar éinní eile, ní sárú an monaghraf so ar:

  • Pé treoir (sa chiall instructions seochas guide) a thugann do léachtóirí ⁊ do theagascóirí doit nuair a bhíonn measúnóireachtaí nú scrúduithe le déanamh.
  • Pé rúibricí, más ann dóibh, a thugtar doit mar chuid des na measúnóireachtaí nú des na scrúduithe sin.

Treoir sa chiall guide seochas instructions atá sa mhonaghraf so.

Léigh agus lean an treoir a thugann do léachtóirí ⁊ do theagascóirí doit i gcónaí.

Cé dá bhfuil an monaghɼaf so scɼíofa?

An oireann doit foghlaim a dhéanamh?

An daltha dioplóma, bunchéime nú iar‑chéime thu?

An amhlaidh ná fuilnn tú dúr ach ná fuil tuiscint/taithí agat ar nósanna acadúla ach an oiread?

An bhfuilnn tú ag iarraidh torthaí maithe ’ fháil — is iad agat tuíllthe go maithgo macánta?

An bhfuil an fhoghlaim chomh tábhachtach céanna leat is ’tá an píosa páipéir?

An bhfuilnn tú ag iarraidh rudaí nua ’ ghabháil chughat féinig?

An bhfuilnn tú i ndáiríribh i dtaobh do chuid staidéir?

An dteastaíonn níos mó ná pas ar éigean 40% uait?

Doit‑se is ea a scríodh an monaghraf so.

Tá dhá shúil agam gur cabhair dhoit é.

fuil an monaghɼaf so scɼíofa dhò? (1)

An amhlaidh ná fuil uait ach ’ fháil amach caid é an t‑eolas a theastaíonn chun go bhfaigh tú pas?

An amhlaidh ná fuil uait ach ’ fháil amach caid iad na ceisteanna is mó márcanna?

An cuma sa tsioc leat an t‑abhar léinn dá bhfuilnn tú ag gabháilth?

An amhlaidh “go gcodlaíonn tú fríd na coda nach bhfuil tábhachtach”?

An amhlaidh “go gcodlaíonn tú fríd na coda nach bhfuil ag teastáil”?

An amhlaidh “go gcodlaíonn tú fríd na coda leadránacha”?

An amhlaidh ná freastlaír ar léachtaí ná ceardlanna?

An amhlaidh ná fuil uait ach an chéim a fháil?

An cuma sa tsioc leat léann?

tairbhe ar bith dhoit an monaghraf so ná a údar.

Ná cuir do chuid ama amú le ceachtar acu.

fuil an monaghɼaf so scɼíofa dhò? (2)

An mbaineann do muíntir leis an saol acadúil nú le saol na múinteoireachta?

An mbeidh tú ag dul caol díreach ó bhunchéim onórach go dochtúireacht?

An bhfuil tacaíochtaí láidre foghlama ar fáil doit?

An bhfuil an focal Doxbridge agat?

An bhfuil íntleacht mhear agat?

An bhfuilir ana‑ana‑éirimiúil?

An saoi thu?

Seacht ndócha ná teastaíonn treoir bhunúsach, mheiciniúil den tsaghas so uait.

Léigh í más mian leat, agus fáilthe, ach na cuir am amú léi.

Téir i mbun staidéir, taighde, pínn agus foíllseachán.

Mo cheol thu!