Cad Is Scɼíbhneoiɼeacht Acadúil Ann?

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Saothaɼ íntleachtúil

Aicime scríbhneoireachta foirmeáltha is ea í.

Úsáideann an t‑údar í chun abhar éigint íntleachtúil a chíoradh de réir straitéis atá neamhchlaonta, críochnúil agus léannta.

Tá sí préamhaithe i léann an abhair:

Léiríonn sí smaointeoireacht chriticiúil.

Tá bunús láidir íntleachtúil ag gach ráiteas.

Léiríonn sí argóintí láidre, macánta íntleachtúla, a chuireann ina luí ar an léitheoir go bhfuil an mhéid atá ráite inti cruínn agus ceart.

Ní le achoimire ná tráchtaireacht pearsanta ná spalpadh tuairimí a bhaineann sí ach le cíoradh ceisteanna íntleachtúla ⁊ cur chun tosaigh hipitéisí.

Físeáin le Taɼa Bɼabazon

Féach ar What is Academic Writing? ar YouTube.

Féach ar Quick Fixes to Improve Your Academic Writing ar YouTube.

NB: Ar dhaoine ’tá i mbun PhD is ea a bhíonn físeáin Tara dírithe.

Is éagsúil iad cuid des na cleachtais atá ina gort súd ó chleachtais atá i ngoirt acadúla eile.

Mar sin féin, tá comhairle mhaith aici a chabhroidh leo súd athá ag saothrú ag leibhéil na bun- agus na hiar-chéime.

Is fiú go muar aga beag a chaitheamh leis an dá bhfíseán so.