Saghasanna Cáipeasaí Acadúla

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

A scɼíodh mic- ⁊ iníonacha léinn ’tá i mbun dioplóma, bunchéme, iaɼchéime nú dochtúiɼeachta

Aiste
Píosa scríbhneoireachta gearr ar abhar éigint sonrach.
Píosa a scríobhann mic- agus iníonacha léinn mar obair cúrsa go háirithe.
Miontráchtas
Píosa scríbhneoireachta meánfhaid ar abhar éigint sonrach.
Déanann sé cur síos ar shaothar nú ar thaighde léannta a dhein an t‑údar ar an abhar san.
Mar chuid de staidéar acadúil in ollscoil éigint is ea a scrítar miontráchtas de ghnáth.
Nuair is céim mháistreachta nú céim dochtúra mhúinte atá ar bun ag an mac- nú ag an iníon léinn, níl sa mhiontráchtas ach gné dá gcuid obair cúrsa.
Bíonn scrúduithe eile le déanamh acu leis.
Tráchtas
Píosa scríbhneoireachta fada ar abhar éigint sonrach.
Déanann sé cur síos ar shaothar nú ar thaighde léannta a dhein an t‑údar ar an abhar san.
Mar chuid de staidéar acadúil in ollscoil éigint is ea a scrítar tráchtas de ghnáth.
De ghnáth, tráchtas iomlán an t‑aon phíosa oibire a bhíonn le tabhairt isteac ag mac- nú iníon léinn d’fhonn céim mháistreachta nú céim dochtúra trí thaighde a bhaint amach.
Ní bhíonn aon scrúdú eile le déanamh acu ach i gcás céimeanna dochtúra, nuair a bhíonn bíonn viva voce (VY-va VOE-tchee) le suí.
Agallamh le saineolaithe acadúla sa ghort is ea an viva.
Déanann na saineolaithe seo an tráchtas a chíoradh, d’fhonn laigí a aimsiú i léann an tsaothair / an taighde.
Ní foláir don mac / iníon léinn a gcuid oibire a chosaint ar an gcíoradh so.
Mara féidir leis an mac / iníon léinn a gcuid oibire a chosaint go sásúil, ní bhronnfar an chéim orthu.

A scɼíodh éinne ’tá ag saothɼú i ngoɼt an léinn

Alth (irisleabhair)*
Píosa scríbhneoireachta gearr ar abhar éigint sonrach.
Scríofa lena fhoíllsiú in irisleabhar léinn.
Pápéar (comhdhála)
Píosa scríbhneoireachta gearr ar abhar éigint sonrach.
Saineolaí ar an abhar san is ea a scrígh, mar chúntas ar thaighde éigint a dheineadar.
Léitar (‘tugtar’) páipéir os ard ag comhdhálacha acadúla, os comhar lucht éistachta de shaineolaithe eile atá ag saothrú sa ghort acadúil céanna.
Is minic a bhíonn aga 20 neomat ag gach údar a bpáipéar a léamh agus aga 10 neomat acu ina dhiaidh san d’fhonn ceisteanna ina thaobh a fhreagairt.
Monaghraf
Alth fada nú leabhar gearr ar abhar éigint sonrach.
Caibidil (leabhair)
Rannóg de leabhar acadúil / léinn ar abhar éigint sonrach.
Baineann gach caibidil den leabhar le gné ar leith den abhar san.
I saol an léinn, is minic a thagann mitheal údar le chéile, fé stiúir eagarthóra(í), chun leabhar a scrí. Scríonn gach éinne acu caibidil de.
Leabhar
An gá sainmhíniú a thabhairt?

*Irisleabhair phiar-athbhreithnithe na hirisleabhair is mó meas sa saol acadúil.

  • Ní ghlacaid le haon alth go léann coiste athbhreithnithe (do chuid piaraí léinn) é.
  • Caithfidh siad‑san a bheith sásta go bhfuil caighdeán acadúil an ailth sásúil.