Faigh Máistɼeacht aɼ an Scɼíbhneoiɼeacht Acadúil (1): Bí á Léadh

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Léigh neaɼt abhaiɼ acadúil

Good writers are well read. (Tara Brabazon).

Cuaɼdach léann-díɼithe

Scɼíbhneoiɼeacht acadúil i nGaelainn

Scɼíbhneoiɼeacht acadúil i mBéaɼla

Leid

Is minic nách féidir an t‑abhar atá ag na foínsí Béarla so a léadh ina iomláine gan bheith logáltha isteach iontu.

Ach is minic gur féidir logáil isteach iontu trí Eduroam nú le do logáil isteach ollscoile.

Bí logáltha isteach id chúntas ollscoile ar dtús ⁊ cuardaigh log in through your institution nú a leithéid ins na láithreáin thuasluaite.

Seans go dtabharfar lán-chead isteach doit ansoin.