Faigh Máistɼeacht aɼ an Scɼíbhneoiɼeacht Acadúil (2): Bí i mBun Pínn

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Scɼígh neaɼt abhaiɼ acadúil

Your first 70,000 words are just for practice. (David Gerrold).

Cleachtadh a néann máistɼeacht

Scrígh aistí a thugtar doit le déanamh mar chuid den obair cúrsa. Ná cuir donas ar déanaí.

Scrígh aistí gearra (1,000 focal, abair) doit féin, ar abhar a bhaineann led chuid staidéir.

Más mac- nú iníon léinn de chuid Ollscoil na Gaillimhe thu, scrígh alth d’An Reiviú.

B’fhéidir go nglacfar leis ⁊ go bhfoíllseofar é?

Is mara nglacfar, d’féadfadh comhairle mhaith a bheith sa duillín diúlthaithe.

Léigh í sin más ann di — is tabhair fé alth eile!