An Spɼioc-lucht Léitheoiɼeachta

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Cé dá bhfuilim ag scɼí?

Airiú, brathann soin ar cad ’tá agat á scrí!

Ag scɼí aiste, tɼáchtais nú mion-tɼáchtais is ea atháim, maɼ chuid de chláɼ dioplóma nú céime

Tánn tú a’ scrí:

  • Do d’ léachtóir nú do d’ stiúirtheoir, a bheidh a’ márcáil do chuid oibire.
  • Don tarna léitheoir, a mbeidh focal acu i dtaobh na márcanna.
  • Don scrúdaitheoir seachtarach, a mbeidh an focal deiridh acu ina dtaobh.

Beidh siad so go léir ag súil le mianach acadúil d’fhiscint ins an méid a scríonn tú.

Ní mór an treoir (sa chiall instructions) a tugadh doit a leanúint.

’Sé sin, treoir do léachtóra mar leis an aiste, leis an dtráchtas nú pé rud.

Má tugadh rúibric doit, léigh go cúramach í agus bí a’ scrí dá réir.

Ag scɼí ailth, caibidle nú leabhaiɼ is ea atháim, d’fhoíllsitheoiɼ acadúil

Tánn tú a’ scrí:

’Sea, beidh siad so ag súil le mianach acadúil d’fhiscint ins an méid a scríonn tú leis.

Ní mór doit na rialacha a leanúint.

Ní mór doit an cluiche a imirt.

Mara ndéanann tú amhlaidh ⁊ɼl…