Smaointeoiɼeacht Choɼɼaitheach

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Mothaím go láidiɼ faoi seo!

Fág smaointeoireacht chorraitheach i leataoibh.

Níl aon áit di sa smaointeoireacht acadúil.

Agus dá réir sin, níl aon áit di sa scríbhneoireacht acadúil ach an oiread.

Ach tá mé aɼ buille faoi! Tá mé le ceangal! Tá sé tábhachtach!

Mo cheol thu!

Ach níor bhuaigh argóint chorraitheach an cluiche ar pháirc imeartha íntleachtúil an léinn riamh.

Más corraitheach iad do chuid argóintí, déanfar císte íntleachtúil díot.

Imiɼ an cluiche

Ní foláir doit argóintí láidre, macánta íntleachtúla a fhorbairt, agus iad soin a thabhairt amach ar an bpáirc le húsáid in inead do chuid argóintí corraitheacha.

Pléigh an t‑abhar i nglór neodarach, oibiachtúil i gcónaí.

Seachain claonadh chun deimhnithe. D’fhágfadh sé sin do chuid argóintí lagaithe agus i gcúntúirt ionsaí íntleachtúil.

Seachain bua gan bhɼí

Is beag de mhaith tu ’ bheith ceart…

…más féidir led chuid céilí comhraic íntleachtúla…

tairbhe ’ bhaint à laigí id chuid argóintí…

d’fhúnn cur ina luí ar an slua…

…gur mí‑cheart athánn tú!

Céilí comhraic íntleachtúla. ’Sea, comhraic.

Cé a duairt ná bíonn troid agus clampar agus coimheascar ar pháirc imeartha an léinn?

Cé a duairt ná baineann olc leo ar uairibh?

Cé gur chóir argóint íntleachtúla a dhéanamh ar bonn neodarach, oibiachtúil…

…is minic a déantar le dearg-fearg iad…

…ach bíonn clóca íntleachtúil orthu ar fad na haimsire ;-)

Fíor-chaoin fáilthe go dtí an cluiche.

Focal sguiɼ an fhimínigh

Seachain meafar id scríbhneoireacht acadúil.

Ní cuid den gcluiche é, tríd ⁊ tríd.