Ní hAɼdán í an Scɼíobhneoiɼeacht Acadúil

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Tá mise ag dul ag ɼá…

Fuí, fuí, fuí, fuí, fuí!

Níl aon áit ins an scríobhneoireacht acadúil do:

oireann duit seasamh in airde ar bhosca gallúnaigh, féadfair:

  • Poistín d’fháil duit féinig ag scrí alth tuairimíochta d’fhoíllseacháin chuí; clóite nú leictreonacha.
  • Bleag pearsanta a fhéin-fhoíllsiú.
  • Tabhairt fé ruaille buaille na meán sóisialtha.

Ach tá mise i dteideal mo thuaiɼime!

Tá, ambaist!

Do thuairim thomhasta, réasúnaithe íntleachtúil…

…curtha chun tosaigh le argóintí íntleachtúla, oibiachtúla láidre…

…go bhfuil fianaise eolaíoch do chuid taighde acu mar thacaíocht.

Imiɼ an cluiche

Níl éinne ag rá ná féadair na rudaí athá tábhachtach duit a chur chun cínn sa ghort acadúil.

Ach ní fhéadair seanamóirí a thabhairt ann.

Ní gheobhaidh a lithéid éisteacht ⁊ ní thuillfidh sé márcanna.