Claonadh Cognaíoch

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

ní haon dochair ábhairín íntleachtúlachais don mac- nu don iníon léinn

“léann” ;-)

loit do chuid scɼíbhneoiɼeachta acadúil le claonadh cognaíoch

Imtheacht córasach, leanúnach ó réasúnaíocht i bpróisis measúnachta duine is ea claonadh cognaíoch.

 • ‘Caithfidh sé a bheith fíor. Deireann an tUachtarán é!’
 • ‘Is bochtáin iad. Ná bíodh muinín dá laghad agat astu!’
 • ‘Níl aon dabht ach go bhfuil sé ceart — déanann chuille dhuine é!’
 • ‘Cén fáth go labhrann daoine Gaeilge na Mumhan nuair is drochGhaeilge é?’
 • ⁊ɼl…

Is olc é claonadh cognaíoch sa ghnáthsmaointeoireacht ⁊ sa ghnáthchaint fiú amháin — ach is muar an peaca é sa smaointeoireacht acadúil.

Seachain é!

Claonadh cognaíoch ionat féinig

Bí macánta leat féinig.

Idir thú agus thú fhéin, an aithnír aon cheann des na claontaí cognaíocha seo ’ leanas ionat féinig — go pearsanta nú mar scoláire?

Má aithníonn, cad a dhéanfair ina thaobh?

 • Authority bias.
 • Belief perseverance.
 • Bikeshedding.
 • Black swan events (Irrational rationalisation of).
 • Confirmation bias.
 • Curse of knowledge.
 • Effort justification.
 • Expectancy bias.
 • Extension neglect.
 • Groupthink.
 • Hindsight bias.
 • Illusory truth effect.
 • Invented here.
 • Not invented here.
 • Lake Wobegon effect.
 • Ostrich effect (‘Yerra it’ll be grand’ as a manifestation of the).
 • Knee-jerk reactions (Anti-patterns resulting from).
 • Semmelweis reflex.

’Sea, d’fhágas i mBéarla iad.

Aguisín: ní claonadh cogníoch é digital amnesia ach dob fhiú léadh mar gheall air.