Ointeolaíocht, Eipistéimeolaíocht, Modheolaíocht ⁊ Modh

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

ní haon dochair ábhairín íntleachtúlachais don mac- nu don iníon léinn

“léann” ;-)

Le bheith ⁊ le bheith ’ fhios agat

gnéithe den abhar so trom go maith.

Mar sin féin, ba chóir go mbeadh tuiscint bhunúsach, réasúnta cruínn age mic- ⁊ iníonacha léinn iar-chéime air.

Cuid de bhunsraith an léinn é.

Bunsraith an léinn… iníonacha léinn… mic léinn…

Sa cheist is ea ’tá an leid.

Modh

Éasca amach!

Nós imtheachta struchtúrtha chun toradh éigint a bhaint amach.

Bunriachtanas mar le taighde acadúil é modh luaite, sainmhínithe.

Is tú i mbun taighde, síneann tú amach do mhodh ag úsáid do mhodheolaíochta.

Modheolaíocht

Éasca go leor!

An próiséas tomhasta, réasúnaithe measúnóireachta a bhaineann le modh taighde a roghnú ⁊ a shíneadh amach.

Tá an próiseas so préamhaithe in san eipistéimeolaíocht agus an ointeolaíocht atá ag an dtaighdoir i dtaobh an taighde atá ar siúl acu.

Déanann tú na modhanna éagsúla atá ar fáil a mheas…

…agus ansoin roghnaíonn tú an ceann / na cínn is oiriúnaí don taighde.

Eipistéimeolaíocht

Ábhar níos cruaí!

An staidéar ar eolas.

 • Cad is eolas ann?
 • Cad is fiú ’ bheith ar eolas againn?
 • Caid iad na saghsanna eolais atá ann?
  • Eolas ar rud áirithe a bheith amhlaidh.
  • Eolas ar conas rud áirithe a dhéanamh
  • Eolas de thoradh baint/teangabháil a bheith agat le rud
  • ⁊ɼl…
 • Cad is eol dúinn?
 • Conas ’tá ’ fhios againn go bhfuil ’ fhios againn?
 • Conas a bheadh ’ fhios againn ná beadh ’ fhios againn?
 • ⁊ɼl…

Ointeolaíocht

Tuilleadh níos cruaí!

An staidéar ar bheith ann.

 • Caid iad na saghsanna éagsúla nithe ’tá ann?
  • Abhar fisiciúil
  • Nithe a tharlaíonn
  • Nithe beo
  • Tréithe
  • Smaointe
  • Coíncheapa
  • Féidirtheachtaí
  • Baint ⁊ gaol
  • ⁊ɼl…
 • Cad a chiallaíonn sé nuair is ann do rud?
 • Conas a bhaineann nithe atá ann le chéile?
 • ⁊ɼl…

Físeán le David James

Féach ar How to get clear about method, methodology, epistemology and ontology, once and for all ar YouTube.

NB: Ar dhaoine athá i mbun PhD is ea ’tá an físeán so dírithe.

Tá an t‑abhar trom go maith i gcónaí ach más mac- nú iníon léinn d’aon tsaghas tu…

…is fiú go muar aga beag a chaitheamh ag féachaint ar an bhfíseán so.