Scɼíbhneoiɼeacht Acadúil ⁊ Pluɼales Impɼudentiaɼum

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Seachain na weanna!

Baineann tosnóirí mí‑úsáid as an uimhir iolrach pearsanta ina gcuid scríbhneoireachta acadúil ar uairibh.

Tá ana‑chuid slite chun —míd / —muid / ’úr / bhúr ⁊ɼl… a úsáid, agus sain-bhríanna caolchúiseacha leo.

An pluɼalis majestatis

(ploor-AAA-liss majess-tAAA-tiss)

Comhthéacs ar dtús, d’fhonn sampla de shain-úsáid an uimhir iolraigh phearsanta a thabhairt.

Aithneoir láithreach bonn é.

  • “Sé bhur mbeatha a athair”
  • “We are not amused”
  • “We have become a grandmother”
  • “We are a merciful king”
  • ⁊ɼl…

Is minicí i mBéarla ná i nGaelainn an úsáid seo.

An pluɼalis modestiae

(ploor-AAA-liss mo-DESS-tee-ee)

É seo an buachaill a chothaíonn deocrachtaí do thósnóirí áirithe

Más i ngoirt na matamataice nú na heolaíochta athánn tú ag obair, níl locht ar bith ar é ’ úsáid…

  • “má dhealaimíd a naoi óna trí, faighmíd lúide a sé”
  • “má roinnimíd a hocht ar a dó, faighmíd a ceathair”
  • “if we multiply six by six, we get thirty-six”
  • “if we add tincture of pyrellic to the die, we observe a prompt exothermic reaction”
  • ⁊ɼl…

…ach is annamh go n‑úsáidtar in aon ghort acadúil eile é — má húsáidtar in ao’ chor é.

Le seachaint!