Bɼadscɼí

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Ná dein gadaíocht

Tu féinig atá ag staidéar don dioplóma / don gcéim / don iar‑chéim nú peocu.

Ort‑sa is ea a bhronnfar an cháillíocht soin.

Tusa a bhainfidh tairbhe aisti.

Ná dein éagóir ar dhaoine eile, is tú ag scrí do chuid aistí, alth ⁊ tráchtas.

Ná húsáid a gcuid‑na focal, ná a gcuid‑na smaointe, ná a gcuid‑na saothair, ná a gcuid‑na conclúidí, á leogaint ort féin gur leat iad.

Bradscrí a bheadh ansoin. Gadaíocht íntleachtúil. Caimiléaracht. Ná dein é. Choíche.

Bíodh sé soiléaɼ i gcónaí — ’tá a’ labhaiɼt?

Cuid den saothar sa ghort í do chuid scríbhneoireachta acadúil, mar sin féin.

Táthar ag súil leis go dtagróidh tú do shaothar scoláirí eile:

 • D’fhonn poíntí eolais a léiriú.
 • D’fhonn do chuid‑se scríbhneoireachta a cheangail leis an gcorpas.

Ach dein i gceart é.

Tá sé anaana‑thábhachtach go mbeidh ’ fhios ag an léitheoir:

 • Nuair atháid siad ag fiscint do chuid‑se focal / saothair / smaointe / tuairimí / conclúidí.
 • Nuair is focail / saothar / smaointe / tuairimí / conclúidí de chuid daoine eile ’tá á léadh acu.

Mara ndéanann tú amhlaidh, tá bradscrí agat déanta — is cuma máis é a bhí in aigine agat nú marab é.

Dein neaɼt tagaiɼtí

Nuair a bhaineann tú úsáid as obair atá déanta — nú as abhar atá scríofa — ag daoine eile id chuid scríbhneoireachta:

 • Ní foláir duit aitheantas soiléir a thabhairt dóibh.
 • Úsáid córas aitheanta tagartha ar nós Harvard chun é sin a dhéanamh.
 • Úsáid i gceart é agus úsáid síos tríd do chuid scríbhneoireachta go léir é.

Mara bhfeacaís a lithéid de chóras cheana:

 • Cuirtar tagairtí in-líne leis an dtéacs sna háiteanna cuí.
 • Agus bíonn liosta d’abhar a ceadaíodh (sa chiall consulted) ag deire an phíosa scríbhneoireachta.
 • An ‘liosta tagairtí’ nú ‘liosta léitheoireachta’ a ghlaotar air seo.
 • ‘An leabharliosta’ a deirtar ar uairibh, ach tá sé seo ábhar sean-fhaiseanta agus mí‑chruínn, fiú, mar ní do leabhair amháin a déantar tagairt!

Ach ní fheadaɼ conas foínsí a lua

Ná feadair? Ceart go leor.

Tá sé chomh maith agat tosnú le córas Harvard. Is minic a úsáidtar soin sa saol acadúil.

Íoschóipeáil cóip de Cite it Right le hOllscoil Luimnigh.

Din staidéar air.

Foghlaim uaidh.

Agus úsáid go rialtha é.

Agus ná din dearúd a dháltha — is ann do shlite chun breith ar bhradscríbhneoirí.