Athfhɼiotal, Claonínsint ⁊ Athleagan

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Tagaiɼtí soiléaɼa, macánta

Tá dhá chur chuige chun scríbhneoireacht daoine eile a leabú go macánta id chuid scríbhneoireachta féinigh: athfhriotal agus claonínsint.

(Féadtar athleagan d’úsáid, leis, ach ní foláir a bheith cúramach gan éirim an ruda a dúradh sa scríbhneoireacht bhunaidh a thruailliú.)

Sómplaí bunúsacha pɼaiticiúla

Sómpla d’athfhriotal
Deir Butler (1976), “in éaghmais na haibhléise, ní oibreoidh an raidió”.
Sómpla de chlaonínsint
Ní oibreoidh an raidió gan aibhléis, dar le Butler (1976).
Sómpla d’athleagan
Deir Butler (1976) go bhfuil feidhm an raidió ag brath ar an aibhléis.
An iúntrail ceanann céanna a bheadh sa liosta léitheoireachta don trí shampla
Butler, S. (1976) Token-based Out-of-hours Cash Distribution. London:Thomas Tilling.

Íoschóipeáil Cite it Right agus léigh tuilleadh.

Agus ná din dearúd a dháltha — is ann do shlite chun breith ar bhradscríbhneoirí.