Litɼíocht Liath

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Tagaiɼtí d’fhoínsí neamh-acadúla

Táthar ag súil leis go dtagróidh tú do shaothar daoine eile id chuid scríbhneoireachta acadúil.

Údair acadúla agus saothar acadúil is mó atá in aigne ansan.

scríbhneoireacht acadúil in ainm is a bheith préamhaithe sa corpas acadúil.

Mar sin féin, féadtair tagairtí a dhéanamh do mhéid áirithe foínsí neamh-acadúla leis — a fhad is gur foínsí ard-chaighdeáin iad agus a fhad is go bhfuilid siab bainteach le habhar.

Litríocht liath is ea a ghlaotar ar fhoínsí den tsaghas san.

Eagrais ná baineann leis an saol acadúil traidisiúnta ná le hearnáil na foíllsitheoireachta traidisiúnta is ea a chruthnaíonn litríocht liath.

Samplaí dhi:

  • Cáipésí de chuid ranna rialtais.
  • Tuairiscí de chuid chomhlachtaí thráchtála.
  • Foíllseacháin de chuid eagrais pobail.

Físeán le Taɼa Bɼabazon

Féach ar Grey Literature ar YouTube.

NB: Ar dhaoine athá i mbun PhD is ea a bhíonn físeáin Tara dírithe.

Is éagsúil iad cuid des na cleachtais atá ina gort súd ó chleachtais atá i ngoirt acadúla eile.

Mar sin féin, tá comhairle mhaith aici a chabhroidh leo súd athá ag saothrú ag leibhéil na bun- agus na hiar-chéime.

Is fiú go muar aga beag a chaitheamh leis an bhfíseán so.