Scɼíbhneoiɼeacht Acadúil ⁊ Pɼóiseáilithe Focal (2): Tɼáchtais ⁊ Miontɼáchtais

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Le teacht