Cad Is Athbhɼeithniú aɼ an Litɼíocht Ann?

Monaghraf le Míċeál Ó Loċlainn

28ú Mí Meáin Fhómhair 2023 dáta a chéadfoíllsithe.

Téiɼ i ngleic leis an scoláiɼeacht

Athbhreithniú ainilísiúil, criticiúil ar an gcorpas léinn a bhaineann le habhar éigint.

’Sé sin, le léann / scoláireacht an abhair is ea a bhaineann sé.

Ní bhaineann sé leis an abhar féinig.

Ní achoimire ar an abhar féinig í.

Ní bhaineann sé leis an abhar féinig.

Ní cíoradh an abhair féinig í, fiú.

Ní bhaineann sé leis an abhar féinig.

Ní tráchtaireacht phearsanta ar an abhar í.

Agus bí deimhnitheach siúráltha dhe ná baineann sé leis an abhar féinig.

Sainmhíniú Choláiste na Tɼíonoide

Ba dheocair sainmhíniú Choláiste na Tríonóide ar an athbhreithniú ar an litríocht a shárú:

A literature review is an evaluative critique of scholarly literature that has been published on a particular subject. The aim of a literature review is to demonstrate that you have read and understood the main trends and concepts in your chosen discipline taking in any contrasting or opposing views. A comprehensive literature review can identify gaps in the literature and provide direction for future research.

A literature review is not a summary — it analyses, critically evaluates and synthesises to give a clear picture of the current knowledge base of a subject.

https://libguides.tcd.ie/literature-reviews
Ceadaithe 20230901

Mé féinig is ea do chuir béim ar choda thábhachtacha.

Físeán le Taɼa Bɼabazon

Féach ar A Stroppy Professor’s Guide to Literature Reviews ar YouTube.

NB: Ar dhaoine athá i mbun PhD is ea a bhíonn físeáin Tara dírithe.

Is éagsúil iad cuid des na cleachtais atá ina gort súd ó chleachtais atá i ngoirt acadúla eile.

Mar sin féin, tá comhairle mhaith aici a chabhroidh leo súd athá ag saothrú ag leibhéil na bun- agus na hiar-chéime.

Is fiú go muar aga beag a chaitheamh leis an bhfíseán so.