Tiúnscadail Digitithe

Ioɼɼas Aithneach: Joe Éinniú ⁊ Máiɼe Ní Ghuaiɼim

Joe Éinniú — Tradition Club Session: 18th July 1973
  • 2018 bliain a fhoíllsithe.
  • D’Ollscoil na Gaillimhe.
Máire Ní Ghuairim — Linguaphone Conversational Course: Irish
  • 2021 bliain a fhoíllsithe.
  • I gcomhair le Fionn Ó Sealbhaigh.
  • D’Ollscoil na Gaillimhe.

An Spidéal: amhɼáin le Tom Pháidín Tom