Láithɼeáin Ghɼéasáin

D’Ollscoil na Gaillimhe, nú i gcomhaiɼ léi

Cartlanna Sheosaimh Uí Éanaí
 • 2010 go dáta:
  Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir teicniúil.
 • D’Ollscoil na Gaillimhe.
Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige
 • 2022 go dáta:
  Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir teicniúil.
 • Do Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige.
Coisín Shiúlach
 • 2020 go dáta:
  Bunaitheoir. Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir teicniúil.
 • D’Ollscoil na Gaillimhe ⁊
  Coláiste Mhuire gan Smál.
Comhlacht Forbartha an Spidéil
 • 2014 go 2023:
  Forbróir gréasáin bunaidh ⁊ eagarthóir a chuir abhar isteach. Comhairleoir teicniúil.
 • 2023 go dáta:
  Forbróir gréasáin comhlach, i gcomhair le Webglic. Comhairleoir teicniúil.
 • Do Chomhlacht Forbartha an Spidéil.
 • Fé choimirce Ollscoil na Gaillimhe ó 2022 i leith.
Cumann Forbartha Chois Fharraige
 • 2014 go 2015:
  Forbróir gréasáin bunaidh ⁊ cothabháil leanúnach.
 • 2020 go 2021:
  Uasghrádú, athstruchtúrú ⁊ cothabháil leanúnach.
 • 2021 go dáta:
  Cothabháil ócáidiúil. Comhairleoir teicniúil.
 • Do Chumann Forbartha Chois Fharraige.
 • Fé choimirce Ollscoil na Gaillimhe ó 2021 i leith.
Dúch
 • 2020 go dáta:
  Comhbhunaitheoir. Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir teicniúil.
 • D’Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR.
 • [á athdhearadh]
Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga
 • 2020 go 2021:
  Forbróir gréasáin bunaidh, eagarthóir a chuir abhar isteach. Comhairleoir teicniúil.
 • 2022 go dáta:
  Forbróir comhlach, i gcomhair le Webglic. Comhairleoir teicniúil.
 • D’Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR.

Katie Born to Run

 • 2014 go 2016:
  Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir a chuir abhar isteach. Comhairleoir teicniúil.
 • https://www.katieborntorun.org/
  nuair ab ann dò.
 • Do Choiste Khatie Born to Run.
 • [sgurtha]
The LILAC Project
 • 2021 go dáta:
  Forbróir gréasáin. Comhairleoir teicniúil.
 • D’Ollscoil na Gaillimhe.
Machnamh
 • 2016 go dáta:
  Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir teicniúil.
 • D’Ollscoil na Gaillimhe.
An tAteangaire
 • 2020 go dáta:
  Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir teicniúil.
 • D’Ollscoil na Gaillimhe.
 • Acfainn teagaisc ⁊ foghlama é seo do mhacaibh is d’iníonachaibh léann na hateangaireachta. Tá sroisiúint air srianta.
An Tabhall
 • 2020 go dáta:
  Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir teicniúil.
 • D’Ollscoil na Gaillimhe.
 • Acfainn teagaisc ⁊ foghlama é seo do mhacaibh is d’iníonachaibh léann na teicneolaíchta faisnéise. Tá sroisiúint air srianta.

Im cháillíocht pheaɼsanta

Cumann Merriman
 • 2002 go 2021:
  Forbróir gréasáin bunaidh ⁊ cothabháil leanúnach. Eagarthóir a chuir abhar isteach. Comhairleoir teicniúil.
 • 2023:
  Cothabháil ócáidiúil.
 • Do Chumann Merriman.

Coiste Litríochta Mhúsgraí

 • 2002 go 2018:
  Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir a chuir abhar isteach. Comhairleoir teicniúil.
 • https://www.musgrai.com/
  nuair ab ann dò.
 • Do Choiste Litríochta Mhúsgraí.
 • [sgurtha]
Dubh ná Damh
 • 2021 go dáta:
  Bunaitheoir. Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir a chuir abhar isteach.
Éigse an Spidéil
 • 2010 go dáta:
  Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir teicniúil.
 • D’Éigse an Spidéil. Don Ghaelacadamh, tráth.
 • [á athdhearadh]
Iontaobhas Uí Chadhain
 • 2017 go dáta:
  Forbróir gréasáin. Eagarthóir teicniúil. Comhairleoir teicniúil.
 • D’Iontaobhas Uí Chadhain.
An Músgraigheach ar Líne
 • 2018 go dáta:
  Bunaitheoir. Forbróir gréasáin ⁊ eagarthóir a chuir abhar isteach.