An Muileann

be’ tú ſna tɼíṫiḃ

A fágadh le huacht

Páipéiɼ chomhdhála ⁊ cainteanna

Semineáiɼ

A scɼíobadh síos

Ailth in iɼisleabhaiɼ phiaɼ-athbhɼeithnithe

Ailth

Níl sroisiúint ar na hailth seo ’ leanas a thuilleadh.

Cuiditheoiɼ

Eagaɼthóiɼ

Sa ghoɼt

Líonɼaí cheantaiɼ logánta a deaɼadh, a tógadh ⁊ a ɼiaɼadh

(win av ad gp vb bsd nix mac sh bbc cpn cp/m dos nov pip dev null)

Mion-bhlúiɼín‑íní bogeaɼɼa