An Muileann

A fágadh le huacht

Páipéiɼ chomhdhála ⁊ cainteanna

Semineáiɼ

A scɼíobadh síos

Ailth in iɼisleabhaiɼ phiaɼ-athbhɼeithnithe

Ailth

Níl sroisiúint ar na hailth seo ’ leanas a thuilleadh.

Cuiditheoiɼ

Eagaɼthóiɼ

Sa ghoɼt

Líonɼaí cheantaiɼ logánta a deaɼadh, a tógadh ⁊ a ɼiaɼadh

(win nix mac av ad gp vb sh cpm cpn dos dev null)

Mion-bhlúiɼín‑íní bogeaɼɼa